Підтвердження бенефіціара Харків

brona
Коментарі Вимкнено до Підтвердження бенефіціара Харків

Підтвердження бенефіціара Харків

Юридична компанія «BRONA» надає послуги «Підтвердження бенефіціара Харків» в місті Харків та Харківській області. Швидко та якісно вирішимо усі поставлені задачі по бенефіціарам.

Зміни в законодавстві

28.04.2020 року вступив в силу Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення» (далі – Закон). Закон зобов’язав всі юридичні особи підтримувати інформацію про кінцевих бенефіціарів і структуру власності в актуальному стані, оновлювати її і повідомляти державному реєстратору про зміни протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення, і подавати державному реєстратору документи, що підтверджують ці зміни.

Відповідальність

За ненадання або несвоєчасне надання державному реєстратору інформації про кінцевих бенефіціарів юридичної особи або документів для підтвердження відомостей про кінцевих бенефіціарів юридичної особи Законом передбачено адміністративний штраф у розмірі від 17 000 до 51 000 гривен.

Цікавий факт, що Законом змінився державний орган, який має право складати адміністративні протоколи за ненадання інформації про кінцевих бенефіціарів. Тепер цим буде займатися Міністерство юстиції. Міністерство юстиції є держателем реєстру юридичних осіб та таким чином зможе в режимі «он-лайн» відстежувати юридичні особи, які порушили обов’язок щодо актуалізації бенефіціарів, і притягати до відповідальності керівників підприємств.

Хто такий бенефіціар?

Кінцевим бенефіціарним власником для юридичних осіб є – будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю / володіння).

Ознакою здійснення прямого вирішального впливу на діяльність є безпосереднє володіння фізичною особою часткою в розмірі не менше 25 відсотків статутного капіталу або прав голосу юридичної особи.

Хто зобов’язаний і в який термін подавати відомості про кінцевий вигодоодержувача?

Всі юридичні особи зобов’язані подавати інформацію про своїх бенефіціарів протягом трьох місяців з дня затвердження Держфінмоніторингом форми документа «Структура власності».

Всі юридичні особи з засновниками фізичними і юридичними особами зобов’язані подавати інформацію про своїх бенефіціарів та регулярно, один раз на рік протягом 14 днів з дати державної реєстрації компанії, її підтверджувати.

Юридичні особи зобов’язані підтримувати інформацію про кінцевих бенефіціарів і структуру власності в актуальному стані, оновлювати її і повідомляти державному реєстратору про зміни протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення, і подавати державному реєстратору документи, що підтверджують ці зміни.

Які дані про кінцевих бенефіціарів потрібно подавати державному реєстратору?

  1. Для фізичної особи:

– ПІБ;

– дата народження;

– реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

– паспортні дані;

– громадянство;

– місце проживання;

– відсоток частки в статутному капіталі.

  1. Для юридичних осіб:

– найменування;

– ідентифікаційний код (для резидента).

Які документи необхідні для підтвердження відомостей про кінцевий бенефіціара?

  1. заява про підтвердження відомостей про кінцевий вигодоодержувача;
  2. структура власності;
  3. документ з торгового, банківського, судового реєстру, що підтверджує реєстрацію юридичної особи – нерезидента в країні його місцезнаходження – в разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа – нерезидент;
  4. нотаріально завірена копія паспорта. Якщо у власника – резидента ID карта, то нотаріальне завірення паспорта не потрібно.

Вартість послуг по внесенню відомостей про кінцевий бенефіціара і терміни

Вартість юридичних послуг – 1000 гривень.

У вартість послуги входить:

– консультація щодо внесення відомості про кінцевий бенефіціара;

– підготовка всіх необхідних документів для реєстрації (внесення, підтвердження) відомостей про кінцевий бенефіціара юридичної особи (в тому числі ТОВ);

– подача документів державному реєстратору та державна реєстрація відомостей про кінцевий вигодоодержувача юридичної особи.

У вартість юридичних послуг не включені: послуги нотаріуса, адміністративний платіж та інші платежі.

Термін надання послуги Підтвердження бенефіціара Харків – до 3 робочих днів при наданні клієнтом всіх необхідних документів.